Behandling i Norge

 

Første instans er fastlege eller bedriftslege. En del pasienter har kroniske muskelplager og spenninger i kroppen som bør følges opp av en fysioterapeut. Dette kan fastlege henvise til. Ved behov for ytterligere utredning og behandling, henvises man videre til spesialisthelsetjenesten. Dersom man ikke opplever å bli tatt på alvor hos primærlegen, har man anledning til å oppsøke en annen lege.

 

Alle hørselssentraler/øre-nese-hals-avdelinger og øre-nese-hals-spesialister skal kunne tilby en spesialisert utredning, diagnostisering og behandling av tinnitus. Tilpasning av hjelpemidler, samt individuell veiledning og rådgivning vil være en grunnleggende del av behandlingstilbudet, og ved flere helseforetak gis det tilbud om gruppebaserte mestringskurs hvor man blant annet vil få grundig informasjon om ulike aspekter ved tinnitus. Ta kontakt med ditt helseforetak for å få informasjon om eventuelle mestringskurs.

 

I det audiologiske fagmiljøet har det lenge vært drøftet hva utredning og diagnostisering av tinnitus skal innebære: Hvilke tester skal tas, hvor differensiert skal utvalget av testene være og hvilke kriterier skal legges til grunn for de ulike testene? Videre har det vært bred diskusjon i fagmiljøet hvordan testene skal vurderes, og hvilke behandling som skal gis når og til hvilken pasient. Det er imidlertid stor enighet nasjonalt om at behandling av tinnitus bør starte på et lavest mulig behandlingsnivå, og at pasienten må gis en individuelt tilpasset behandling. Differensieringen av behandlingsforløpet skal starte allerede i primærhelsetjenesten og fortsette i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som er mindre plaget vil kunne få et tilstrekkelig tilbud i primærhelsetjenesten, mens pasienter med større behov vil bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten, og eventuelt til et tinnitusteam med bred kompetanse på tinnitus.

 

Frittstående institusjoner med opphold for tinnitusrammede og avtale med regionale helseforetak

HLF Briskeby Rehabilitering og Utadrettede tjenester

Landaasen Rehabiliteringssenter AS

Nordtun HelseRehab

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Betania Malvik

Linderud Audiopedagogiske Senter

 

Fysikalsk behandling. Skulder/nakke- problematikk kan hos noen kobles mot tinnitusplager. Derfor kan noen ha utbytte av fysikalsk behandling.
Psykomotorisk fysioterapi er en spesialgren innen fysioterapi som jobber direkte mot spenningsnivået i kroppen. Dette kan være gunstig dersom man har vedvarende plager med tinnitus.

 

Alternativ behandling. Det finnes mange ulike behandlingstilbud innen det alternative markedet. Per dags dato finnes det ingen studier som kan dokumentere behandlingseffekt for tinnitus, men det finnes pasienter som forteller om godt utbytte av ulike alternative behandlingsmetoder.

 

Interesseorganisasjoner. Hørselshemmedes Landsforbund er interesseorganisasjonen i Norge for hørselshemmede og tinnitusrammede. På nettsiden kan du finne interessant lesestoff og komme i kontakt med andre i tilsvarende situasjon som deg. Det finnes også interesseorganisasjoner i andre land, som for eksempel USA og England, og som har gode informasjonssider.

 

 

 

endret 08.02.2022 12:17  |  Print versjon