Stressrelaterte plager

 

Stressymptomer som hodepine og muskelspenninger i nakke og skuldre, nedstemthet/depresjon, uro og angst kan føre til redusert livskvalitet, nedsatt arbeidskapasitet og for noen sosial tilbaketrekning. Følgeplagene vil kunne påvirke hverandre og forverre plagene i tillegg til å forverre selve årsaken til problemene. Det finnes ulike tilnærminger for å kartlegge og behandle følgeplager. 

 

Stress, uro og irritasjon medfører ofte kroppslig anspenthet og høyere kroppslig beredskap – noe som blant annet kan resultere i høyere puls og blodtrykk, hurtigere pust, og spente muskler. Ved å redusere en eller flere av disse symptomene, følger de andre med. Opplevelsen av stress, uro, angst, redsel eller irritasjon kan reduseres ettersom de er nært forbundet med den kroppslige reaksjonen. Fysioterapi og psykomotorisk fysioterapi kan hjelpe. 

Psykomotorisk fysioterapeut Inger Anita Herheim og HLF Briskeby har publisert en treningsvideo på YouTube.

 

Når du trener avspenningteknikker, lærer du en ferdighet som gjør at du viljestyrt kan redusere muskelspenninger og kontrollere pusten din. Dette vil bidra til å reduserer muskulære spenningsplager og bryte onde sirkler hvor hele kroppen er i reaksjon på tinnitus. Hensikten med avspenningstrening er med andre ord ikke å få bort eller minske tinnitus.

Avspenningstreningen skal hjelpe deg til å redusere det daglige spenningsnivået og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydoverfølsomhet, stress, uro og irritasjon, samt søvn- konsentrasjons- og hørselsproblem. Avspenning er en ferdighet, en selvkontrollsteknikk, som krever trening om man skal bli god på den. Det kan sammenlignes med å lære seg hvilken som helst ferdighet, f eks spille tennis, kjøre bil eller bruke pc. 

Gå til e-læringskurset Avspenningstrening

 

Å gå tur, være i naturen eller være i en aktivitet som oppleves positiv, vil gi positiv helseeffekt. Utforsk hva som passer for deg og din situasjon. Gjør mer av det som oppleves bra.

 

Les om Pårørende

endret 08.02.2022 12:21  |  Print versjon